2009 » Påsksalong

Hamnens PÅSKsalong 2009


Arne Andersson, olja
Cyrus Safinia, akvarell
Åke Larsson, skulptur i stengods


Påsken och därmed årets stora konsthelg pågång. Som vanligt har vi laddat upp med ett antal intressanta och spännande konstnärer.
…och var så säkra … hela Skåne kommer att vara fyllt av fina konstutställningar.
Galleri Hamnen kommer såklart som vanligt att öppna sina portar med det bästa i utställningssammanhang.



För 8 år sedan fick vi i galleriet njuta av  ARNE ANDERSSONS konst. Arne är född i Norrköping  1933.Han utbildade sig i teckning, akvarell, oljemålning och grafik. Åren 1956-1965 arbetade han inom reklambranschen för att sedan under ett antal år leva som konstnär i Frankrike och Spanien. Hans internationella framgångar  iSpanien under 1965-1974  ledde framtill  bl.a. fem separatutställningar iStadthalle Hannover i Tyskland. Arne har under åren hunnit med ett stort antalseparatutställningar. För närvarande går en del av hans tid nu åt att arbetamed grafik. Tillsammans med svenska och franska grafiker arbetar han i ett avhonom själv inköpt konstlitografiskt tryckeri. Det är oss ett stort nöje attfå hälsa Arne välkommen tillbaka till galleriet.




CYRUS SAFINIAföddes 1974 i Teheran. Han har jobbat länge med akvareller och hans speciellateknikområde är Drybrush. Han är sedan 1998 medlem i NWS ( Nationalwatercolor society) i USA. Han har också jobbat som konstkritiker i sitthemland och skrivit flera artiklar i olika tidningar.
I hans senaste akvarellerser man inspiration från svensk natur och arkitektur. Han har hunnit medmånga separatutställningar och ett flertal samlingsutställningar i såväl isitt nuvarande hemland Sverige, som i utlandet. Cyrus är nu fast boende med familj i Sverige, närmarebestämt i Norrköping.  Förstautställningen i Viken skedde 2008 och nu hälsas han mycket välkommentillbaka.





Äveni år väljer jag, ÅKE, att visaårets nybrända skulpturer i stengods. På podier och hyllor i galleriet hittardu såväl runda mänskliga figurer i ömhetens tecken som kantiga ”familjegrupper”.Även djurbilder i mer eller mindre stiliserad form finns att beskåda.





Vi öppnar i år på Långfredagen och har öppet till och med Annandag Påsk

kl 12-18

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILLPÅSKUTSTÄLLNINGEN 2009 !

önskar Ann-Mari, Lena och Åke