1999 » Omg 5

"HAMNENS HÖSTSALONG " i GALLERI HAMNEN

GALLERI HAMNENS femte utställning för året blir traditionsenligt "Höst-salongen". En mycket speciell utställning tar sin början lördagen den 21 augusti kl. 14.

Till galleriet är en konstklubb, "Hamnens Konstklubb", ansluten. Denna klubb består av 300 konstintresserade medlemmar. Bland dessa finns flera ,som utövar konstnärlig verksamhet. Ett erbjudande utgår varje år till alla medlemmarna i klubben att delta i höstsalongen under två helger i augusti månad. 17 stycken har detta år hörsammat inbjudan och Galleri Hamnen har därför nöjet att vid denna utställning presentera dessa. Den intresserade besökaren får då stifta bekantskap med naturligtvis i första hand stafflikonst av olika slag, men också textil, keramik, silversmide, träarbeten , strandcollage, stenmålning m. m.


Aina Lindell, Birgitta Meijer, Bo Johnsson, Bodil Vinke,

Cecilia Nilsenius, Eva Persson, Eva-Pia Hildingsson,

Gerda Pålsson, Gerty Asklund, Janet Bengtsson, Kerstin Andersson,

Mats Troedsson, Monica Jonsson Maud Pierron,

Yngve Algotsson, Yvonne Wahlgren, Åke Larsson